Naša misija

Budi optimizam u svima,
svaki dan

Uslovi korišćenja sajta

Pristup i korišćenje ovog sajta podleže sledećim uslovima i odredbama i zakonima Srbije

Ovu veb stranicu obezbeđuje Colgate-Palmolive; ovaj termin će se, osim ako kontekst ne zahteva drugačije, povremeno odnositi na kompaniju i bilo koje druge podružnice kompanije Colgate-Palmolive iz Njujorka. svremena na vreme).

Sadržaj (slike i tekst) postavljen na sajtu je zaštićen autorskim pravima, a nazivi brendova, zaštitni znakovi, logotipi, etikete i dizajni pakovanja („Materijali“) koji se pojavljuju na ovoj stranici pripadaju kompaniji Colgate-Palmolive ili njenim davaocima licence. Postavljanjem ovih materijala na sajt, Colgate-Palmolive ne daje licencu za njihovo korišćenje ili reprodukciju. Međutim, možete da pretražujete sajt i preuzimate i odštampate izvode sa ovog sajta samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj se ne sme na drugi način kopirati, reprodukovati ili distribuirati (u skladu sa važećim zakonima) i ne sme se modifikovati ili ugraditi u bilo koji drugi rad, publikaciju ili sajt, bilo u štampanom ili elektronskom formatu.

Sve nelične informacije, komunikacije ili materijal koje pošaljete na ovu stranicu i druge sajtove u vlasništvu i kojima upravljaju Colgate-Palmolive i njegove filijale, ili koji se šalju elektronskom poštom, nisu poverljivi. Slobodni smo da koristimo i reprodukujemo bilo koju takvu informaciju slobodno, iu bilo koju svrhu. Konkretno, bićemo slobodni da koristimo sve ideje, koncepte, znanje ili tehnike sadržane u takvim informacijama u bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda.

Sve informacije koje pošaljete na ovu stranicu i druge sajtove u vlasništvu i kojima upravlja Colgate-Palmolive i njegove filijale moraju biti istinite, ne krše prava drugih i biti zakonite.

Colgate-Palmolive zadržava pravo da povuče proizvode na koje se pominje ovaj sajt i da promeni sadržaj ovog sajta, uključujući ovu pravnu izjavu, u bilo kom trenutku bez obaveštenja.