Naša misija

Budi optimizam u svima,
svaki dan

Politika privatnosti kompanije Colgate-Palmolive

Poslednje ažuriranje: novembar 2022

Kompanija Colgate-Palmolive poštuje vašu privatnost i ceni odnos koji imamo sa vama. Stoga, odgovorno postupamo sa vašim ličnim podacima i želimo da budete upoznati sa načinom na koji prikupljamo, koristimo i otkrivamo vaše podatke. Ova Politika privatnosti opisuje našu praksu u vezi sa vašim podacima (kao što je definisano u nastavku) i vašim srodnim pravima koja prikupljamo na sledeće načine:

Na veb lokacijama kojima mi upravljamo, sa kojih pristupate ovoj Politici privatnosti (naši „Veb sajtovi“),

Preko softverskih aplikacija koje smo mi učinili dostupnim za korišćenje na ili preko računara i mobilnih uređaja (naše „Aplikacije“),

Na stranicama društvenih medija i aplikacijama koje se povezuju sa ovom politikom privatnosti (zajedno, naše „stranice društvenih medija“),

Iz poruka e-pošte u HTML formatu koje vam šaljemo tu vezu do ove Politike privatnosti i

U oflajn interakcijama koje imate sa nama.

Ova Politika privatnosti takođe opisuje naše prakse u vezi sa podacima koje prikupljamo o profesionalcima kao što su stomatolozi i veterinari, studenti i zdravstveni stručnjaci („Profesionalci“), kako bismo im pružili profesionalno orijentisane usluge („Profesionalne usluge“ ).

U ovoj Politici privatnosti, naše veb stranice, naše aplikacije, naše stranice društvenih medija, naše poruke e-pošte, naše vanmrežne aktivnosti i naše profesionalne usluge zajedno nazivamo „Usluge“

Za informacije u vezi sa našom povezanom četkicom za zube, pogledajte našu Politiku privatnosti povezane četkice za zube

LIČNI PODACI

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

INTERAKCIJA SA PROFESIONALCIMA

OTKRIVANJE LIČNIH PODATAKA

BEZBEDNOST

IZBOR I PRISTUP

PERIOD ZADRŽAVANJA

USLUGE TREĆIH LICA

NAŠE OGLAŠAVANJE

MALOLJETNICI

NADLEŽNOST I PREKOGRANIČNI TRANSFERI

OSETLJIV LIČNI PODACI

USLUGA PLAĆANJA TREĆIH LICA

AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

DODATNE INFORMACIJE ZA FIZIČKE U EVROPSKOJ EKONOMSKOJ PROSTORI („EEP“)

LIČNI PODACI

„Lični podaci“ su podaci koji vas identifikuju kao pojedinca ili se odnose na osobu koja se može identifikovati.

Prikupljanje ličnih podataka

Mi i naši dobavljači usluga prikupljamo lične podatke na različite načine, uključujući:

 • Preko usluga
 • Odsutan
 • Iz drugih izvora

U mnogim slučajevima, moramo da prikupljamo lične podatke da bismo vam pružili tražene Usluge. Ako ne dostavite tražene lične podatke, možda nećemo moći da pružimo Usluge. Ako otkrijete bilo kakve lične podatke koji se odnose na druge ljude nama ili našim dobavljačima usluga u vezi sa Uslugama, izjavljujete da imate ovlašćenje da to učinite i da nam dozvolite da koristimo lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Korišćenje ličnih podataka

Mi i naši dobavljači usluga koristimo lične podatke u legitimne poslovne svrhe kada komuniciramo sa potrošačima, javnošću, profesionalcima i našim klijentima.

Interakcija sa potrošačima i javnošću

Koristimo lične podatke kada komuniciramo sa potrošačima i javnošću u sledeće svrhe, uključujući:

 • Pružanje usluga i ispunjavanje vaših zahteva.
 • Pružanje informacija o našim proizvodima i/ili drugim marketinškim materijalima.
 • Analiza ličnih podataka za poslovno izveštavanje i pružanje personalizovanih usluga.
 • Omogućava vam da učestvujete u nagradnim igrama, takmičenjima ili drugim promocijama.
 • Omogućava vam da učestvujete u programu Colgate Bright Smiles, Bright Futures®.
 • Objedinjavanje i/ili anonimizacija ličnih podataka.
 • Ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.

Mi se angažujemo u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim odnosom sa vama, ispunili zakonsku obavezu ili vam pružili Usluge/izvršili ugovor sa vama, gde je obrada u našem legitimnom interesu i ne preovladava vašim interesima zaštite podataka ili osnovnim pravima, ili uz vašu saglasnost.

Interakcija sa profesionalcima

Pored toga, mi i naši dobavljači usluga prikupljamo i koristimo informacije o profesionalcima.

Mi koristimo lične podatke o profesionalcima u sledeće svrhe (pored svrha navedenih pod Potrošači i javnost), uključujući:

 • Ispunjavanje zahteva u vezi sa našim profesionalnim uslugama.
 • Angažovanje sa profesionalcima
 • Omogućavanje profesionalcima da učestvuju u posebnim programima, događajima ili promocijama.
 • Omogućavanje profesionalcima da kreiraju veb-prodavnicu.
 • Ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.

Mi se angažujemo u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim odnosom sa vama, ispunili zakonsku obavezu ili vam pružili Usluge/izvršili ugovor sa vama, gde je obrada u našem legitimnom interesu i ne preovladava vašim interesima zaštite podataka ili osnovnim pravima, ili uz vašu saglasnost.

Interakcija sa kupcima

Mi koristimo lične podatke o kupcima u sledeće svrhe (pored svrha navedenih pod Potrošači i javnost), uključujući:

 • Pružanje usluga i ispunjavanje vaših zahteva.
 • Ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.
 • Ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.

Uključujemo se u ove aktivnosti da bismo upravljali našim odnosom sa vama, da bismo se pridržavali zakonske obaveze, u nekim okolnostima kada imamo vašu saglasnost i/ili zato što imamo legitiman poslovni interes.

Podsticaji za lične podatke

Možemo ponuditi programe sa finansijskim podsticajima potrošačima ili profesionalcima kako bi prikupili njihove lične podatke. Ako učestvujete u tim programima, dobićemo vašu saglasnost, koja se može opozvati u bilo kom trenutku. Imajte na umu da opoziv saglasnosti može uticati na vaše uslove za učešće u tim programima.

Otkrivanje ličnih podataka

Mi otkrivamo lične podatke:

 • Našim filijalama i filijalama u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti.
 • Našim dobavljačima usluga trećih lica, da bi olakšali usluge koje nam pružaju.
 • Trećim licima, da im dozvolite da vam šalju marketinške komunikacije, u skladu sa vašim izborima.
 • Trećim sponzorima nagradnih igara, takmičenja i sličnih promocija, u skladu sa vašim izborima.
 • U vezi sa pružanjem naših profesionalnih usluga, drugim kompanijama sa kojima sarađujemo u vezi sa određenim proizvodima ili uslugama.

Korišćenjem Usluga, takođe možete izabrati da otkrijete lične podatke.

Mi se angažujemo u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim odnosom sa vama, ispunili zakonsku obavezu ili vam pružili Usluge/izvršili ugovor sa vama, gde je obrada u našem legitimnom interesu i ne preovladava vašim interesima zaštite podataka ili osnovnim pravima, ili uz vašu saglasnost.

Druge upotrebe i otkrivanja

Takođe koristimo i otkrivamo vaše lične podatke po potrebi ili prikladno

 • Da bude u skladu sa važećim zakonima i propisima
 • Da sarađuje sa javnim i državnim organima.
 • Da sarađuje sa organima za sprovođenje zakona.
 • U vezi sa prodajom, reorganizacijom, zajedničkim ulaganjem ili drugom poslovnom transakcijom, gde imamo legitimni interes da otkrijemo ili prenesemo vaše lične podatke trećoj strani.
 • Iz drugih pravnih razloga, kao što je primena naših uslova i odredbi ili zaštita naših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine, i/ili naših filijala ili filijala, vas ili drugih.

Ova upotreba i otkrivanje vaših ličnih podataka može se desiti van vaše zemlje prebivališta.

Colgate ne prodaje niti razmenjuje vaše lične podatke za novčanu nadoknadu. U nastavku pogledajte odeljak „Izbori i pristup“ za više informacija o tome kako Colgate može da deli vaše lične podatke sa trećim licima i izbore koje imate da ograničite ili zaustavite takvo deljenje

OSTALI PODACI

„Ostali podaci“ su svi podaci koji ne otkrivaju vaš konkretan identitet ili se ne odnose direktno na osobu koja se može identifikovati:

Neki drugi podaci će se smatrati ličnim podacima u nekim zemljama. Ako se od nas zahteva da druge podatke tretiramo kao lične podatke prema važećem zakonu, onda ćemo ih koristiti i otkriti u svrhe za koje koristimo i otkrivamo lične podatke, kao što je detaljno opisano u ovoj Politici privatnosti.

Prikupljanje drugih podataka

Mi i naši dobavljači usluga možemo prikupljati Ostale podatke na različite načine, uključujući:

 • Preko vašeg pretraživača ili uređaja
 • Kroz vašu upotrebu aplikacije
 • Korišćenje kolačića
 • Korišćenje pikselnih oznaka i drugih sličnih tehnologija
 • Analitika
 • Korišćenje Adobe Flash tehnologije (uključujući Flash lokalne deljene objekte („Flash LSOs”)) i drugih sličnih tehnologija
 • IP adresa
 • Fizička lokacija

Upotreba i otkrivanje drugih podataka

Možemo koristiti i otkriti Ostale podatke u bilo koju svrhu, osim kada se od nas zahteva da uradimo drugačije prema važećem zakonu. U nekim slučajevima možemo kombinovati Druge podatke sa ličnim podacima. Ako to učinimo, tretiraćemo kombinovane podatke kao lične podatke sve dok su kombinovani.

BEZBEDNOST

Trudimo se da koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere za zaštitu ličnih podataka u našoj organizaciji. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili skladištenje podataka ne može biti 100% siguran. Ako imate razloga da verujete da vaša interakcija sa nama više nije bezbedna, molimo vas da nas odmah obavestite tako što ćete kontaktirati Consumer Affairs.

IZBOR I PRISTUP

Vaš izbor u vezi sa našim korišćenjem i otkrivanjem vaših ličnih podataka

Dajemo vam izbor u vezi sa našom upotrebom i otkrivanjem vaših ličnih podataka u marketinške svrhe.

Možete da odustanete od:

 • Primanje elektronskih komunikacija od nas: Ako više ne želite da primate e-poštu u vezi sa marketingom, tekstualne ili SMS poruke od nas, možete da se odjavite prateći uputstva sadržana u svakoj takvoj poruci ili kontaktiranjem Službe za potrošače.
 • Primanje marketinških komunikacija u vezi sa našim profesionalnim uslugama: Ako koristite naše profesionalne usluge i više ne želite da primate marketinške komunikacije od nas, možete da odustanete tako što ćete kontaktirati Consumer Affairs. U svom zahtevu navedite svoje ime i adresu na kojoj više ne želite da budete kontaktirani.
 • Naše deljenje vaših ličnih podataka sa filijalama ili filijalama u njihove svrhe direktnog marketinga: Ako želite da prestanemo da delimo vaše lične podatke ubuduće sa našim podružnicama ili filijalama u njihove svrhe direktnog marketinga, možete da odustanete od ovo deljenje kontaktiranjem Consumer Affairs.
 • Naše deljenje vaših ličnih podataka sa nepovezanim trećim stranama u svrhe njihovog direktnog marketinga: Ako želite da prestanemo da delimo vaše lične podatke na dalje sa nepovezanim trećim stranama u njihove svrhe direktnog marketinga, možete da se odjavite od ovoga delite tako što ćete kontaktirati Consumer Affairs.
 • Pokušaćemo da udovoljimo vašim zahtevima što je pre razumno izvodljivo. Imajte na umu da ako odustanete od primanja marketinških komunikacija od nas, mi i dalje možemo da vam šaljemo važne administrativne poruke, od kojih ne možete da odustanete.

Kako možete da pristupite, promenite ili izbrišete svoje lične podatke

Ako želite da pregledate, ispravite, ažurirate, suzbijete, ograničite ili izbrišete lične podatke koje ste nam prethodno dali, uložite prigovor na obradu vaših podataka ili ako želite da zatražite da dobijete elektronsku kopiju vaših ličnih Podaci za potrebe njihovog prenosa drugoj kompaniji (u meri u kojoj vam je ovo pravo na prenosivost podataka obezbeđeno važećim zakonom), možete da nas kontaktirate za deljenje tako što ćete kontaktirati Consumer Affairs. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.

PERIOD ZADRŽAVANJA

Zadržavamo lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe(a) za koje su dobijeni iu skladu sa važećim zakonom i politikom kompanije. Opširnije

USLUGE TREĆIH LICA

Ova Politika privatnosti se ne bavi, i mi nismo odgovorni za, privatnost, podatke ili druge prakse bilo koje treće strane, uključujući bilo koju treću stranu koja upravlja bilo kojom veb lokacijom ili uslugom na koju se Usluge povezuju. Uključivanje veze u Usluge ne znači da mi ili naše podružnice ili filijale podržavamo povezani sajt ili uslugu.

Pored toga, nismo odgovorni za prikupljanje, korišćenje, otkrivanje ili bezbednosne politike ili prakse drugih organizacija ili bilo kog drugog programera aplikacija, dobavljača aplikacija, provajdera platforme za društvene medije, provajdera operativnog sistema, dobavljača bežičnih usluga ili proizvođača uređaja, uključujući u vezi sa svim ličnim podacima koje otkrivate drugim organizacijama preko ili u vezi sa aplikacijama ili našim stranicama društvenih medija.

NAŠE OGLAŠAVANJE

Koristimo reklamne kompanije trećih strana za prikazivanje oglasa u vezi sa robom i uslugama koje bi vas mogle zanimati kada pristupate i koristite Usluge i druge veb stranice ili onlajn usluge.

MALOLJETNICI

Osim ako nije drugačije naznačeno, Usluge nisu usmerene prema maloletnicima kako je definisano važećim zakonom. Na primer, u SAD maloletnici su osobe mlađe od 13 godina, au Evropskom ekonomskom prostoru poštujemo zakone država članica i ne prikupljamo svesno lične podatke od maloletnika. Ako nam dostavite lične podatke maloletnika, izjavljujete da imate odgovarajuća ovlašćenja za to i da nam takva ovlašćenja možete pokazati na zahtev.

NADLEŽNOST I PREKOGRANIČNI TRANSFER

Vaši lični podaci mogu da se čuvaju i obrađuju u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili u kojoj angažujemo pružaoce usluga, a korišćenjem Usluga razumete da će vaši lični podaci biti preneti u zemlje van vaše zemlje prebivališta, u poslovanje koji mogu imati pravila zaštite podataka koja se razlikuju od onih u vašoj zemlji. U određenim okolnostima, sudovi, agencije za sprovođenje zakona, regulatorne agencije ili bezbednosni organi u tim drugim zemljama mogu imati pravo na pristup vašim ličnim podacima.

OSETLJIV LIČNI PODACI

Osim ako to izričito ne zahtevamo, tražimo da nam ne šaljete i ne otkrivate nikakve osetljive lične podatke (npr. brojeve socijalnog osiguranja, podatke koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiju ili druga uverenja, biometriju ili genetske karakteristike , kriminalno iskustvo ili članstvo u sindikatu) na ili preko Usluga ili na drugi način nama.

USLUGA PLAĆANJA TREĆIH LICA

Možemo koristiti uslugu plaćanja treće strane za obradu uplata izvršenih putem Usluga. Ako želite da izvršite plaćanje putem Usluga, vaše lične podatke će prikupljati takva treća strana, a ne mi, i biće predmet politike privatnosti treće strane, a ne ove politike privatnosti. Nemamo kontrolu i nismo odgovorni za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka od strane treće strane.

AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Legenda „POSLEDNJE AŽURIRANJE“ na vrhu ove Politike privatnosti označava kada je ova Politika privatnosti poslednji put revidirana. Sve promene će stupiti na snagu kada objavimo revidiranu Politiku privatnosti na Uslugama. Vaše korišćenje Usluga nakon ovih promena znači da prihvatate revidiranu Politiku privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kliknite ovde da biste identifikovali kontrolora odgovornog za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte Odeljenje za potrošače ili:

Kompanija Colgate-Palmolive

300 Park Avenue

Njujork, Njujork 10022

Sjedinjene Američke Države

DODATNE INFORMACIJE ZA EEA

Možete da uložite žalbu organu za zaštitu podataka u vašoj zemlji ili regionu ili tamo gde je došlo do navodnog kršenja važećeg zakona o zaštiti podataka. Spisak organa za zaštitu podataka dostupan je na http://ec.europa.eu/nevsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

VAŠI LIČNI PODACI I FACEBOOK

Kao deo naših usluga, koristimo određene Facebook proizvode za analitiku i/ili oglašavanje. Ti proizvodi mogu da dele vaše lične podatke sa Facebook-om, uključujući Facebook Ireland Limited i Facebook, Inc. Za više informacija u vezi sa korišćenjem ovih podataka od strane Facebook-a, posetite Uslove prilagođene publike Facebook-a i Uslove Facebook Business Tool-a. Facebook Ireland Limited je zajednički kontrolor ovih ličnih podataka. Za informacije u vezi sa odnosom zajedničkog kontrolora i odgovornostima kompanije Facebook Ireland Limited, posetite Dodatak Facebook kontrolora. Za više informacija o tome kako Facebook obrađuje lične podatke i kako možete da ostvarite svoja prava, posetite Politiku podataka kompanije Facebook Ireland. Facebook Ireland Limited prenosi lične podatke iz EEA u Facebook, Inc. u Sjedinjenim Državama radi skladištenja i dalje obrade. Za informacije o ovom prenosu, posetite Facebook EU Dodatak za prenos podataka.