Yun-Po Zhang, doktor nauka, doktor stomatologije, MBA

Yun-Po Zhang

doktor nauka, doktor stomatologije, MBA
Viši naučni saradnik

Dr. Yun-Po Zhang je viši naučnii saradnik (potpredsednički rang) u Colgate-Palmolive-u. Preuzeo je primarnu odgovornost za programe kliničkog dentalnog istraživanja na polju globalnog oralnog zdravlja. Imenovan je za savetnika Entrepreneurial Sounding Board Programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Columbia i za vanrednog profesora na institutu Forsyth, povezanog sa Univerzitetom Harvard. Dr. Zhang vlasnik je tri američka patenta za prevenciju karijesa, doprineo je objavljivanju tri knjige, autor je više od 180 publikacija u međunarodnim naučnim časopisima. Pozivan je kao govornik na mnogim međunarodnim naučnim skupovima, a na nekima je bio i glavni gost. Bio je član redakcije časopisa Journal of Dental Research, Komisije za stipencije AADR-a i komisije za nagradu IADR Awards. Trenutno je AADA-ov savetnik u udruženom Publikacijskom odboru AADR-a i IADR-a. Dr. Zhang je dobitnik brojnih nagrada u svojoj karijeri. Imenovan je počasnim članom ADA-a, suradnik je AADR-a i dobitnik nagrade Outstanding 50 Asian Americans in Business Azijsko-američkog centra za poslovni razvoj u New Yorku. Dr. Zhang iDr Zhang je doktorirao fizičku hemiju na Univerzitetu Northeastern, a postdoktorske studije odradio na Stomatološkom fakultetu Forsytha/Harvarda, gde je bio i profesor. Takođe ima diplomu MBA s fakulteta Wharton u sklopu Univerziteta u Pennsilvaniji, a na medicinskom fakultetu Dalian u Kini završio je dentalnu hirurgiju. Pored toga, poseduje sertifikat Authentic Leadership Program sa Harvard Biznis škole.