Shira Pilch, PhD

Shira Pilch, dr. sc.

Direktor, Rano istraživanje oralnog zdravlja

Dr. Shira Pilch je direktor za rano istraživanje oralnog zdravlja. Ona i njen tim odgovorni su za široki spektar istraživačkih programa, uključujući fizičke nauke, s fokusom na tvrdo tkivo i područja aktivne isporuke. Shira je provela više od 20 godina u oralnoj nezi, s interdisciplinarnim iskustvom koje uključuje rano istraživanje, razvoj proizvoda i implementaciju i podršku. Radeći za Colgate, predvodila je razvoj mnogih inovativnih tehnologija koje su rezultirale širokim spektrom korisnih rešenje za oralnu negu i na profesionalnim i na potrošačkim tržištima. Autorka je više poglavlja u knjigama i brojnih uvaženih članaka u naučnim časopisima, a ima više od 20 američkih i međunarodnih patenata. Shira je trenutno članica Američke tehničke savjtodavne grupe pri Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju.Diplomu osnovnih akademskih studija iz hemije stekla je na Univerzitetu Tsinghua, a doktorat iz biofizičke hemije na Univerzitetu Rutgers.