Maria Ryan, Vice President and Chief Dental Officer

Maria Ryan

Potpredsednik i glavni stomatolog, doktor stomatologije, doktor nauka

Maria Emanuel Ryan, stomatolog, doktor nauka, je podpredsednik i glavni stomatolog u Colgate-Palmolive kompaniji gde obezbeđuje nadzor i vođstvo u stomatološkoj i dermalnoj klinici organizacije, upravljanje znanjem, naučne komunikacije i tim za biorešenja. Dr Ryan je ranije bila profesor i direktorka odeljenja za oralnu biologiju i patologiju na Univerzitetu Stony Brook gde je bila aktivno uključena u nastavu, kliničku praksu i istraživanja. Ona je bivša predsednica Američkog udruženja za stomatološka istraživanja (AADR). Dr Ryan je dobila brojne nagrade uključujući NIH National Research Service Awards i Physician Scientist Award. Dobila je i nagradu New Dentist Leadership Award Društva dentalne medicine savezne države New York, te nagradu za postignuća u radu Američkog udruženja stomatologa. Dr. Ryan je prva dobitnica nagrade Victress Health Award, koju je dobila u Berlinu 2010. za svoja edukacijska i istraživačka dostignuća u području ženskog zdravlja. Dr. Ryan je istaknuti student Stomatološkog fakulteta univerziteta Stoni Bruk, te stipendista programa Hedwig van Ameringen Executive Leadership in Academic Medicine (ELAM) za žene pri Medicinskom fakultetu univerziteta Drexel. Dr. Ryan je međunarodno priznata govornica i autorka koja se učestvovala na više medija u razgovorima o ulozi stomatologa u pružanju usluga optimalne ukupne zdravstvene zaštite.