LaTonya Kilpatrick-Liverman, PhD

LaTonya Kilpatrick-Liverman, Doktor nauka

Globalni direktor Tehnologije, Biorešenja i Kliničkih metoda

Dr LaTonya Kilpatrick-Liverman vodi grupu za biorešenja i kliničke metode u kompaniji Colgate-Palmolive. Ona i njen tim su odgovorni za razvoj translacionih modela, identifikaciju biomarkera povezanih sa zdravljem i bolestima i razvoj novih kliničkih metoda za bolje merenje promena na koži i usnoj duplji. LaTonya ima više od 25 godina iskustva u istraživanju biologije kože i usne duplje. Autorka je nekoliko patenata, poglavlja u knjigama i članaka u časopisima, i bila je u Uređivačkom savetodavnom odboru Međunarodnog časopisa kozmetičke nauke, Industrijskom savetodavnom odboru za hemiju i hemijsku biologiju na Univerzitetu Rutgers i u Savetodavnom odboru simpozijuma o biomaterijalima na Univerzitetu Rutgers. LaTonya je stava da je decu dobro već u ranom dobu upoznati sa naukom. Volontirala je u brojnim obrazovnim programima koje je sponzorisalo Colgate-Palmolive, Američko hemijsko društvo i različite društvene grupe. Ona nalazi radost koristeći svaku priliku da uzvrati i podeli svoja iskustva. LaTonya je diplomirala hemiju na Univerzitetu Hampton i doktorirala hemiju na Univerzitetu Prinston.