Joseph Steele, dr. sc.

Joseph Steele

Dr. sc.
Naučnik istraživač

Dr. Joseph Steele je naučnik istraživač u Diviziji fizičkih nauka za rano istraživanje Kao član Grupe za biomaterijale i istraživanje napredne isporuke, usredsređen je na upotrebu novih materijala i načina isporuke radi poboljšanja saniranja oralnih problema. Joe-ovo iskustvo u inženjerstvu materijala, isporuci lekova i regenerativnoj medicini donosi novu perspektivu istraživanju fizičkih nauka u Colgate-u. Joseph je osnovnih i magistarskih studija iz hemijskog inženjeringa stekao na kanadskom Queen's Univerzitetu, a doktorat iz inženjeringa materijala na Imperial Collegeu u Londonu. Pre nego što je 2018. počeo raditi u Colgate-u, Joseph je odradio postdoktorski staž radeći na materijalima za 3D print i bio-plot u Centru za biomaterijale u New Džersiju, te je pomogao u osnivanju Divizije za istraživanje biomaterijala i regenerativne medicine na Karolinska Institutu u Švedskoj. Joseph je doprineo više od 20 recenziranih naučnih članaka na polju obrade materijala. Kako bi proslavio svoj doktorat 2015., u svom je rodnom gradu pokrenuo dodelu godišnje stipendije u svrhu bolje edukacije u nauci, tehnologiji i matematici.