Jim Masters, Doktor nauka

Jim Masters

Doktor nauka
Globalni direktor Tehnologije za rano istraživanje oralne nege, biološke i fizičke nauke

Dr. Jim Masters trenutno je vodeći stručnjak u ranom istraživanju na polju bioloških nauka s područja oralne nege. On i njegov tim odgovorni su za osnovne inovacijske programe usmerene na mekano tkivo, fizikalne i površinske nauke, te svojim istraživanjima upotpunjuje Colgate-Palmolive globalni poslovni portfolio za oralnu negu. Jim ima više od 25 godina iskustva i aktivno je vodio istraživačke timove u područjima oralne i lične nege. Fokus njegovih istraživanja od nedavno je usmeren na fiziologiju kože i znojenja, istraživanje kožnih mikrobioma, oralne mikrobiologije i interakcija bakterija i domaćina, s ciljem tretiranja bolesti u ranoj fazi radi boljeg oralnog zdravlja. Autor je nekoliko poglavlja knjiga i objavio je mnogo recenziranih radova u uglednim, međunarodno priznatim naučnim časopisima, ima 55 patenata u SAD-u i bio je dugogodišnji član Savetodavne organizacije za oralnu higijenu američkog ogranka Međunarodne organizacije za standardizaciju. Jim je svoju diplomu iz hemije stekao na Univerzitetu Skranton, a doktorat iz neorganske/polimersne hemije na Univerzitetu u Pensilvaniji.